BILETY WSTĘPU 

Bilet normalny       25zł
Bilet ulgowy        23zł
(dot. dzieci, młodzieży
uczącej się, studentów i seniorów)
Bilet rodzinny  (2+1)    63 zł
Bilet rodzinny (2+2)    84 zł
Bilet rodzinny (2+3)      101 zł 
Bilet rodzinny (2+4)      116 zł
Bilet grupowy           17 zł/osoba
grupy minimum 15 osób
Dzieci do lat 3 bezpłatnie