BILETY WSTĘPU 

Bilet normalny       16 zł
Bilet ulgowy        14 zł
(dot. dzieci, młodzieży
uczącej się, studentów i seniorów)
Bilet rodzinny  (2+1)    41 zł
Bilet rodzinny (2+2)    54 zł
Bilet rodzinny (2+3)    65 zł
Bilet rodzinny (2+4)    76 zł
Bilet grupowy       12 zł/osoba
grupy minimum 15 osób
Dzieci do lat 3 bezpłatnie