BILETY WSTĘPU 

Bilet normalny       28zł
Bilet ulgowy        26zł
(dot. dzieci, młodzieży
uczącej się, studentów i seniorów)
Bilet rodzinny  (2+1)    68 zł
Bilet rodzinny (2+2)    89 zł
Bilet rodzinny (2+3)      108 zł 
Bilet rodzinny (2+4)      122 zł
Bilet grupowy           19 zł/osoba
grupy minimum 15 osób
Dzieci do lat 3 bezpłatnie